مصاحبه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج عشایری استان چهارمحال و بختیاری در خصوص اجرای رزمایش کمک مومنانه در مناطق عشایری

ی., 05/03/2020 - 09:34
مصاحبه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج عشایری استان چهارمحال و بختیاری در خصوص اجرای رزمایش کمک مومنانه در مناطق عشایری
کاور ویدیو
کمک

سرهنگ ایزدی:   پنج میلیارد و 200 میلیون ریال کمک مؤمنانه برای حمایت از آسیب دیدگان کرونا در مناطق عشایری چهارمحال و بختیاری جمع آوری شد.