گزارش صدا و سیمای مرکز استان چهارمحال و بختیاری از نشست مواسات و خدمت مومنانه ناحیه عشایری

ش., 06/20/2020 - 13:28
گزارش صدا و سیمای مرکز استان چهارمحال و بختیاری از نشست مواسات و خدمت مومنانه ناحیه عشایری
کاور ویدیو
مواسات

گزارش صدا و سیمای مرکز استان چهارمحال و  بختیاری از نشست مواسات و خدمت مومنانه جهت رسیدگی به مشکلات مردم عشایر منطقه چغاخور که به همت و تدبیر ناحیه مقاوت بسیج عشایری استان تشکیل شد.