نشست نوگلان محجبه، گوهران در صدف در شهرک مامور به روایت تصویر

د., 07/12/2021 - 10:57
نشست نوگلان محجبه، گوهران در صدف در شهرک مامور به روایت تصویر
حجاب
ناحیه مقاومت بسیج عشایری استان چهارمحال و بختیاری:

نشست نوگلان محجبه، گوهران در صدف در شهرک مامور برگزار شد.